Make your own free website on Tripod.com

Mapel TIK SMA HASYIM ASY'ARI Pekalongan

NILAI

Home
DAFTAR NILAI
Gallery
Kurikulum
Materi kelas X
Materi kelas XI
Materi kelas XII
Tugas praktikum
Tugas PR
Latihan soal
Info @ctual
Silabus Kelas XI
Silabus kelas XII
Prota dan Promes
Ulangan harian 11

DAFTAR NILAI MAPEL TIK
SMA HASYIM ASY'ARI PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007
KELAS / PROGRAM XI IPA
WALI KELAS
NO NAMA      
NILAI
     
PPK PRAKTIK SIKAP
1 AHMAD SHONY DZILQISTHY 69 70 B
2        
3 ARIF RAHMAN SETIAWAN 69 70 B
4 ARIF ROMADHON 71 65 B
5 ARTHA DWI RISKIYANTO 67 70 B
6 ARUM SUSILORINI 69 70 B
7 AYU PUTRI SENJA 75 70 B
8 CHAFANA IZZATI 67 70 B
9 DEWI MUJIATI 71 65 B
10 DIAH RAHMAWATI 71 70 B
11 DURROTUN NAFISAH 81 70 B
12 FAHMI MAULANA 69 70 B
13 FATKHAN FARIS 75 75 B
14 FITHROTUN NISA' 75 65 B
15 HASVIENDA MOHAMMAD RIDLWAN 75 70 B
16 IKA KARTIKA SARI 67 70 B
17 ILMIYATUNNISA' 69 70 B
18 KARTIKA 73 70 B
19 LIA MARLIYANI 65 70 B
20 MAGHFIROH 60 65 B
21 MAULIDA ANNISA 69 65 B
22 MOCHAMMAD YUNIAR SUSILO 67 60 B
23 MOH. IMAM MUAFIQ 71 70 B
24 MOH. MAYANGKARA AMORINGGO 69 65 B
25 MUDHOAF 67 70 B
26 NADHIFAH INTAN PERMATASARI 65 65 B
27 NAILUL IZZAH 60 70 B
28 NUBILAH 60 65 B
29 NURUL KHOLISHOH 60 65 B
30 SIGIT WAHYONO 71 65 B
31 SRI WELAS ASIH 65 70 B
32 SUN AENI 60 65 B
33 WAHYUNINGSIH 71 65 B
34 WINDA LESTARI 60 65 B
35 YENI SUSANTI 60 65 B
36 YUSUF SURYA WICAKSANA 50 60 C

 

DAFTAR NILAI MAPEL TIK
SMA HASYIM ASY'ARI PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007
KELAS / PROGRAM XI IPS
WALI KELAS
NO NAMA      
NILAI
     
PPK PRAKTIK SIKAP
1 ABDUL KHAKIM 73 70 B
2 AGUS SALIM AD 71 65 B
3 AYYU MUSTAGFIRROH 60 70 B
4 BURHANUDIN 83 80 A
5 DESKY PRIHANDOYO PUTRO 75 70 B
6 DWI WIDIYANTO 80 50 C
7 ERA KUMALAWATI 60 70 B
8 FRIEDA AFFIALUTFIANA 63 60 B
9 HESTI RIANI 60 60 B
10 IRMA 67 70 B
11 M. TEGAR DWIE AJI PRASETYO 60 65 B
12 MAHMUDAH 60 50 B
13 MAYA PRIMASARI 60 65 B
14 MOHAMMAD NASRUL HIDAYAT 73 60 C
15 NAFIKAH 60 65 B
16 NAILI FAIQOH 60 70 B
17 NOKUS GILANG SARTIKA 73 60 B
18 NURUL IZZAH 73 70 B
19 NUSKAN ABDI 80 80 A
20 RIDWAN HERISWANDI 73 65 B
21 RIKA HARTATI 69 70 B
22 SRI REJEKI 69 70 B
23 SUCI HENDIKA APRILIANI 63 65 B
24 SUSANTI 67 60 B
25 TOIS RUNAH 62 65 B
26 UMI MASITHOH 60 70 B
27 VERA YOLANDA 60 60 B
28 WAHYU DESI KUSTIYANI 60 65 B
29 YUNI ANDRIANI 60 65 B
30 YUNIA TANZILAWATI 60 65 B
31 ZENTIKA 60 70 B
32 ZIFAUL FUADAH 73 70 B

DAFTAR NILAI
SMA HASYIM ASY'ARI PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007
KELAS / PROGRAM XI BHS
MAPEL TIK
NO NAMA DAFTAR NILAI
 
PPK PRAKTIK SIKAP
1 AHMAD AMIQ ULUMUDIN 81 70 A
2 AMIRYANTO 81 65 B
3 DAMAYANTI PAMUNGKAS 63 65 B
4 EKA WAHYU FEBRIYANTO 60 65 B
5 EVATUSSA'ADAH 63 70 B
6        
7 FATIH KHURIJAL 61 70 B
8 FATKHUROHMAN 63 70 B
9 FEBRINA AYU ABDILLAH 61 70 B
10 FITRIYAH 60 5070 B
11 IKA FADHILA 61 65 B
12 KAMALUDIN 60 70 B
13 LAYLI NURHIDAYANTI 67 70 B
14 M. AFID RISKIONO 63 65 B
15 M. NOFIRDA FALS 65 70 B
16 MUCHAMMAD NAUFAL 60 60 B
17 MUCHAMMAD MULTIRAKHMAN HALMAHERA 60 65 B
18        
19 MUHAMMAD CHAFIDZ ARIS 60 40 K
20 NUR ANISAH 60 65 B
21 NUR QOMARIYAH 60 60 C
22 RISKI IRMA NURLIANI 60 50 C
23 RISKI PURWANTO 60 65 B
24 RULIANA 60 70 B
25 SETIAWAN SURAHMAN 60 70 B
26 SRIPANI APRIANINGSIH 60 60 B
27 SUSILA INDRA SAPUTRA 75 70 B
28 ZAIDIN HAQ 75 65 B

DAFTAR NILAI MAPEL TIK
SMA HASYIM ASY'ARI PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007
KELAS / PROGRAM XII IPA
WALI KELAS MARLINA
NO NAMA      
NILAI
     
PPK PRAKTIK SIKAP
1 AMIN JUNAIDI 70 65 B
2 ANAN BAIHAQI 71 60 C
3 ANISA ULFA 73 70 B
4 ANITA RUSTIYANA 65 60 B
5 DONI FAJAR 71 60 B
6 DWI MEITA SARI 80 80 B
7 EMA KRISTINA YULIANTI 70 60 B
8 ERMAWATI 65 70 B
9 FASILATUL KHUSNIA 80 75 B
10 FITRI AZIZAH 80 60 B
11 HENIK WIDIAWATI 73 70 B
12 IKA EMILIA APRIYANI 70 70 B
13 IMAMUDIN 70 65 C
14 IMAS SOFIYANIS 70 60 B
15 INAYATUL AINIYAH 75 60 B
16 KHOIRUNISA' 75 70 B
17 KHOLISOTU ILAHIYAH 70 65 B
18 KRISNA BAYU SETYA BUDI 65 60 C
19 LEILY ANGGUN APRICIELA 70 70 B
20 MUMPUNI DWI LESTARI 65 65 B
21 NUR MAWATI 70 65 B
22 NURUL IFTITAH 70 70 B
23 RHOMAN AGUSTIKA TRIANKASA 70 75 B
24 RIKY FIBRIANTO 65 60 B
25 SARI DEWI SUSILOWATI 75 65 B
26 SILFIANA ARIANI 75 75 B
27 SISKA FEBRIYANTI 65 60 B
28 SITI UMROH 65 65 B
29 TEGUH IMAN 65 60 C
30 WISNU NDARU WICAKSONO 65 60 C
31 ZAMRONI 70 70 B
DAFTAR NILAI
SMA HASYIM ASY'ARI PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007
KELAS / PROGRAM XII IPS
MAPEL TIK
NO NAMA DAFTAR NILAI
PPK PRAKTIK SIKAP  
1 AHMAD SHOLEH 65 65 B  
2 ANAMA VAIDA 60 50 B  
3 ASIH AYANTI 62 60 B  
4 ATIQOH 62 70 B  
5 BAMBANG PRIYATMOKO 60 70 B  
6 DEWI AISYAH 60 65 B  
7 DEWI SYAKIROH 64 70 B  
8 EKA ROSITA 70 70 B  
9 EKA SAFITRI SG 70 70 B  
10 ERICK WIJAYA 65 60 B  
11 EVI NAFISAH 65 60 B  
12 FAISOL ASFIN FATORI 65 60 B  
13 HUSNUL KHOTIMAH 60 50 B  
14 INDRAWASIH 60 70 B  
15 INTAN NURUL FASA 60 60 B  
16 IS'AD MUBAROK 60 50 C  
17 ISTIQOMAH 65 70 B  
18 KHOIRUL ANWAR 75 65 B  
19 M. NURUL IMAN 63 65 B  
20 MILLAH MUSTAQIMAH 60 70 B  
21 MIRZA YULIANTO 60 65 B  
22 MOHAMMAD RIZA FAHLEFI 60 60 B  
23 MUHAMMAD AZMIL UMUR 60 70 B  
24 MUHAMMAD NUH 60 60 B  
25 MUNAWATI 60 70 B  
26 NIA ISTIANA 60 40 K  
27 NUGRAHENI YULIANINGSIH 70 70 B  
28 NUR KHOLIS 65 65 B  
29 PRIHARTINI LESTARI 65 70 B  
30 RIA EVITA 65 70 B  
31 RIZKA LESTARI 62 65 B  
32 SETYO RINENGGO NUGRAHENI 60 40 C  
33 SITI NURHAYATI 60 70 B  
34 SYAIKHATUS SALAMAH 60 50 B  
35 WULAN AGUS SETYANINGRUM 65 70 B  
DAFTAR NILAI
SMA HASYIM ASY'ARI PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007
KELAS / PROGRAM XII BHS
  MAPEL TIK
NO NAMA DAFTAR NILAI
PPK PRKTIK SIKAP  
1 AHDA SABILA 60 70 B  
2 ANISAH 62 70 B  
3 FAHRUDIN 65 70 B  
4 FATHURROZAQ 65 60 B  
5 HASAN SIDIK 64 60 B  
6 HILMAN WAHYU MAULANA 62 60 B  
7 IDA SUKHAINA 60 70 B  
8 INAYATI 64 70 B  
9 INDAH RISQIYATI 67 70 B  
10 IWAN SYARIFUDIN 66 70 B  
11 M. FATKHUN NAJA 65 70 B  
12 MAHIN ZUFAR NIAMILLAH 67 60 B  
13 MASDUKI 65 60 B  
14 MUCHAMMAD TEGUH RIDHO 66 60 B  
15 MUHAMMAD AL FATIH 62 50 B  
16 MUHAMMAD LUTHFI 60 50 B  
17 MUHAMMAD ROMADHON 63 50 B  
18 MUHLISIN 63 60 B  
19 NUGROHO FEBRYANTO 61 50 C  
20 NUR AZIZAH 55 50 B  
21 NURUN NISA' 62 60 B  
22 OVA FITRIYAH 62 60 B  
23 RIZAL KURNIAWAN 60 60 B  
24 TAURISMA BAKHTIARASANI 60 60 B  
25 ZULFA WIQOYATI 62 60 B  
GURU MAPEL
ROZIQIN

poto.jpg

(c) zickyn 2007

untuk konsultasi kirimkan email ke: 
tiksmaha@plasa.com